Nyugat-Magyarországi Egyetem Botanikus Kertje

A Botanikus Kert selmecbányai előtörténete:

Az Erdészeti Botanikus Kert története összefonódik a magyar erdészeti felsőoktatás  történetével, mely 1808-ban Selmecbányán az akkori Bányászati Akadémia szervezetében kezdődött: létrejött a Bányászati- és Erdészeti Akadémia. Az első erdész tanár Wilckens Henrik Dávid ekkor kérte egy botanikus kert létesítésének engedélyezését, az erdészeti oktatás-kutatás alátámasztására. Az engedélyt ugyan még ő nem kapta meg, de Feistmantel Rudolf erdésztanár 1835. évi előterjesztését már elfogadták és Kisiblyén 1836/37-ben megkezdték a hazai erdészeti felsőoktatás első botanikus kertjének kialakítását. Később Selmecbányán a Bányászati és Erdészeti Akadémia mellett is létesítettek egy Botanikus Kertet 1838-ban, amit 1860-ban bővítettek.

Az első világháború után a Selmecbányáról menekülő Akadémiát 1918/19- telén  Sopron városa fogadta be, ahol a Honvéd Főreáliskola épületét és területét 1922-ben kapta meg.

A Soproni Botanikus Kert története:

Azon a területen, ahol ma a régi (alsó) Botanikus Kert van, 1897/98-ban épültek fel a Honvéd Főreáliskola épületei Alpár Ignác tervei alapján. A katonai iskola területét a kor szokásainak megfelelően a kastélyparkokhoz hasonlóan, arborétumszerűen fásították be. (Liszkay József iskolaparancsnok és Lakó István kerttervező kertész vezetésével.) Az idős fák (platánok, vadgesztenyék, hársak, juharok, stb.) ebből a telepítésből származnak. A park  változatos, szemléltető táblákkal ellátott növényállománnyal rendelkezett.

A park erdészeti Botanikus Kertté való átalakítása 1926-ban kezdődött meg, a Növénytani Tanszék vezetőjének, Fehér Dániel tervei alapján. Az új telepítéseket növényrendszertani alapon Wettstein bécsi professzor rendszertana szerint végezték, a meglévő arborétum adottságaihoz alkalmazkodva.

A Botanikus Kert célját a következőkben jelölték meg:

- hallgatók oktatását lehetővé tenni és megkönnyíteni;

- élettani és származástani kísérleteket végezni;

- honi és külföldi fafajokat tenyészteni ill. nemesíteni és terjeszteni;

- bemutatni a magyar erdőflórát az erdészeti fő-, és aljnövényzettel együtt, hogy ezáltal a magyar erdők növényzete minél teljesebben szemlélhető legyen;

- szolgáljon esztétikai keretül az intézménynek.

A kert azóta többször bővült (1959-ben és 1964-ben), így a Botanikus Kert jelenlegi területe 17,2 ha, mely három részre osztható a régi (alsó) botanikus kertre, a felső Panoráma úti kertre, és a Kollégiumok udvarán lévő kertre.

A régi Botanikus Kert számokkal jelölt parcellákra (1-71), a felső kert ABC nagybetűkkel (azon belül számokkal) jelölt parcellákra van osztva. A felső botanikus kert  terveit 1967-ben Vancsura Rudolf, a Növénytani Tanszék munkatársa készítette. A növényzet telepítésére, elhelyezésére az alábbi növényföldrajzi csoportosításokat tervezte:

A. Eurázsia mérsékelt övének fái, cserjéi és lágyszárú növényei:

            1. Japán flórája

                        N parcella: bükk és vegyeserdők növényei

                        O parcella: alpesi, szubalpesi tűlevelű erdők növényei

                        P parcella: tölgy- és gesztenyeerdők növényei

            2. Korea, Mandzsuria, Amúr vidék flórája:

                        Q parcella: sík-, és dombvidéki erdők növényei

            3. Kelet-Szibéria flórája:

                        S parcella: hegy- és dombvidéki erdők növényei

            4. Kína flórája 

                        S parcella: Kína tűlevelű és lomblevelű erdeinek növényei

                        U parcella: kínai lombhullató erdők növényei


B. Észak-Amerika mérsékelt övének fái, cserjéi és lágyszárú növényei:

            1. Atlantikus flóraterület:

                        H-I-F-G parcella: síkságok, árterek növényei

                        K-L-M parcella: az Alleghany hegység vegyes lomberdeinek növényei

                        C parcella: a mérsékelt öv északi részének és a Nagy-tavak vidékének növényei

            2. Pacifikus flóraterület:

                        E parcella: partmenti régió lomb- és fenyőerdeinek növényei.

C. Sziklakert:

                        Z parcella: sziklakerti növények.

D. Vízmedence:

                        N parcella: állóvízi és mocsári növények

A Botanikus Kert földrajzi helyzete és termőhelyi viszonyai:

A Botanikus Kert földrajzi helyzete:

Északi szélesség:                                             47° 40' 50"

Keleti hosszúság:                                             16° 34' 38"

Tengerszint feletti magassága:              230,9 m (226-250 m)

Kitettsége:                                                       Északkeleti

Termőhelyi viszonyai:

Az Alpokalja főkörzetébe sorolt Soproni-hegység lábainál fekszik, ahol jelentős a szubatlanti hatás, ezért Magyarország más területeihez hasonlítva itt viszonylag enyhe a tél, a tenyészidőszak hűvös, és több a csapadék.

A Botanikus Kertben működő meterológiai állomáson - 1901-1970 között - mért adatok alapján a kert főbb éghajlati jellemzői:

 

Évi középhőmérséklet

+ 9,5 C°

A leghidegebb hónap

január

Középhőmérséklete:

- 1,5 C°

A hőmérséklet abszolút maximuma:

+37,7  C° (1950. VII.5)

A hőmérséklet abszolút minimuma:

- 29,9  C° (1929. II. 11)

Tényleges napfénytartam:

1810 óra

Évi csapadék átlaga:

694 mm

Tenyészidőszak (IV-IX) csapadékátlaga:

427 mm

A júliusi 14 órás légnedvesség átlaga:

56 %

 

A Botanikus Kert területe gyertyános-tölgyes klímájú, többletvízhatástól független. Az alsó kertben mély termőrétegű, agyagos szövetű réti talaj (a talajképző: márga), a felső kert magasabb fekvésű területein vályogos szövetű, mélyben kovárványos barnaföld (üledékes homok talajképző kőzeten), a felső kert alacsonyabban fekvő részein vályogos szövetű, típusos barnaföld  (márga talajképző kőzeten) található.

A honosítások sikerét az előzőekben megadott éghajlati és talajviszonyok befolyásolják. A szélsőségek korlátozó jelentőségűek.