Üdvözöljük!

A kárpáti-pannon térség – mint önálló természetföldrajzi egység – 20 nagytájra tagolható, s 11 ország területét érinti részben vagy egészben.

E projekt keretében a térségre nevezéktani és rendszertani szempontból egy egységes dendrotaxa lista (cheklist) elkészítését vállaltuk úgy, hogy nagytájanként jelezzük az előfordulásokat.

A dendrotaxa listába fa-, cserje-, törpecserje- és félcserje fajokat ill. alfajokat veszünk fel. Az őshonos taxonokon kívül bekerülnek még az adventív elvaduló, a kipusztult és a bizonytalan őshonosságú taxonok is.

Elképzelésünk szerint a projektben érintett országok maguk végzik el a kárpáti-pannon térségre vonatkozó dendrotaxa listáik összeállítását. Ezeket később egy egységes taxonlistába vonjuk össze.