Flora Pannonica

Kiadó

   Nyugat-Magyarországi Egyetem Növénytani Tanszék

 

Szerkesztők

   Király Gergely & Vidéki Róbert

 

Cím

   Nyugat-Magyarországi Egyetem Növénytani Tanszék, H-9400 Sopron Pf.: 132

 

Telefon: (36) 99-518-211, (99) 518-224

Fax: (36) 99-311-103

 

Szerkesztőbizottság

 

Bartha Dénes (Sopron)

Lájer Konrád (Pécs)

Barina Zoltán (Budapest)

Molnár V. Attila (Debrecen)

Csiky János (Pécs)

Penksza Károly (Gödöllő)

Dancza István (Budapest)

Somlyay Lajos (Budapest)

Kevey Balázs (Pécs)

Vojtkó András (Eger)

Kun András (Vácrátót)

 

 

Megjelenik

   Évente egy (két) alkalommal

 

Nyomdai és elektronikus verzió előkészítés

   Király Gergely & Vidéki Róbert

 

Nyomdai munka

   LŐVÉR PRINT H-9400 Sopron, Ady Endre u. 5.

 

ISSN 1589-7788

 

© Nyugat-Magyarországi Egyetem Növénytani Tanszék