Flora Pannonica I. évfolyam 1. szám (2003)

Király G. – Vidéki R.: Beköszöntő. FP 1(1): 1 (2003)
Teljes szöveg: PDF (55 k)

Király G. et al.: A magyarországi flóratérképezés módszertani alapjai. Útmutató és magyarázat a hálótérképezési adatlapok használatához. FP 1(1): 3-20 (2003)
Teljes szöveg: PDF (1 073 k)

Király G. et al.: A magyarországi flóratérképezés szervezeti-működési elvei. FP 1(1): 21-28 (2003)
Teljes szöveg: PDF (477 k)

Mile O. – Walter, J.: A Suaeda Forskål ex Scop. (Chenopodiaceae) nemzetség Magyarországon. FP 1(1): 29-43 (2003)
Összefoglaló  | 
Teljes szöveg: PDF (2 216 k)

Molnár V. A.: Az Epipactis Zinn. nemzetség fajai Magyarországon. FP 1(1): 44-57 (2003)
Összefoglaló  | 
Teljes szöveg: PDF (1 296 k)

Király G.: Kiegészítések a Ranunculus polyanthemos L. s. l. alakkör ismeretéhez. FP 1(1): 58-67 (2003)
Összefoglaló  | 
Teljes szöveg: PDF (2 554 k)

Barina Z.: Kiegészítések a hazai Corydalis fajok ismeretéhez. FP 1(1): 68-75 (2003)
Összefoglaló  | 
Teljes szöveg: PDF (629 k)

Balogh L.: Fallopia nemzetség Reynoutria szekciója Magyarországon előforduló fajainak határozókulcsa. FP 1(1): 76-88 (2003)
Összefoglaló  | 
Teljes szöveg: PDF (7 647 k)

Király G.: Az Oxalis L. nemzetség magyarországi fajai. FP 1(1): 89-93 (2003)
Összefoglaló  | 
Teljes szöveg: PDF (374 k)

Vidéki R. – Máté A.: Az óriás útifű (Plantago maxima Juss.)  Magyarországon. FP 1(1): 94-107 (2003)
Összefoglaló  | 
Teljes szöveg: PDF (4 579 k)

Bodonczi L.: A hamvas éger (Alnus incana [L.] Moench) elterjedése Vas megyében. FP 1(1): 108-117 (2003)
Összefoglaló  | 
Teljes szöveg: PDF (2 324 k)

Németh Cs.: A Carduus glaucus Baumg. új előfordulása a Vértesben. FP 1(1): 118-119 (2003)
Összefoglaló  | 
Teljes szöveg: PDF (166 k)

Király G.: Beszámoló a magyarországi Hálótérképezési Program eddigi eredményeiről. FP 1(1): 120-121 (2003)
Teljes szöveg: PDF (103 k)

 

 

 

 

 

 

Mile O. – Walter, J.

A Suaeda Forskål ex Scop. (Chenopodiaceae) nemzetség Magyarországon

FP 1(1): 29-43 (2003)

Összefoglaló

A magyar flórában három őshonos Suaeda faj tartható számon, név szerint: Suaeda pannonica (Beck) Graebn., Suaeda prostrata Pall. és Suaeda salinaria (Schur) Simk. A S. pannonica-t többnyire „S. maritima ssp. salsa” és „ssp. prostrata” néven hibásan azonosították, míg a magyar flóraművekben korábban említett „S. pannonica" neve helyesen S. prostrata.

A S. salinaria morfológiailag jól elkülöníthető mind a S. pannonica-tól, mind a S. prostrata-tól. Rendszertanilag a S. maritima-hoz áll közel, s Kelet-Magyarország több pontjáról jegyezték fel.

A cikkben e három faj ismertetésére kerül sor, tekintettel morfológiájukra és elterjedési viszonyaikra.

Teljes szöveg: PDF (2 216 k)

 

Molnár V. A.

Az Epipactis Zinn. nemzetség fajai Magyarországon

FP 1(1): 44-57 (2003)

Összefoglaló

Die Stendelwurze (Epipactis) gehören aus taxonomischer Sicht zu den problematischsten Gattungen der europäischen Orchideenflora. In den letzten zehn Jahren kamen auch in Ungarn zahlreiche, zuvor nicht beobachtete selbstbestäubende Stendelwurzarten zum Vorschein. Die vorliegende Mitteilung soll bei der Bestimmung der bisher in Ungarn aufgefundenen Arten behilflich sein, mittels eines Bestimmungsschlüssels sowie der Beschreibung und Judit Kóra's Originalzeichnungen von obigen 16 Stendelwurzarten.

Teljes szöveg: PDF (1 296 k)

 

Király G.

Kiegészítések a Ranunculus polyanthemos L. s. l. alakkör ismeretéhez

FP 1(1): 58-67 (2003)

Összefoglaló

Tanulmányomban rövid összefoglalást adtam a Ranunculus polyanthemos L. s. l. alakkörbe tartozó ritka taxonokkal (R. nemorosus DC. és R. polyanthemos L. subsp. polyanthemoides [Boreau] Ahlv.) kapcsolatos eddigi ismereteinkről. Kibővítettem az ide tartozó fajok magyar nyelvű határozókulcsait, illetve felhívtam a figyelmet a határozásukkal kapcsolatos legfontosabb problémákra. Megállapítható, hogy a R. nemorosus valóban jól elkülöníthető faj, ugyanez nem mondható el a nálunk eddig nem ismert R. polyanthemos subsp. polyanthemoides-ről, mely elsősorban a faj tőalakjától (subsp. polyanthemos) választható el nehezen. E taxon esetében a bélyegek nagymérvű (akár egyeden belüli) változatossága okozza a legkomolyabb gondokat.

Herbáriumi példányok alapján jelentősen kibővült a R. nemorosus ismert hazai előfordulásainak listája (Kőszeg környéke, Vértes). A R. polyanthemos subsp. polyanthemoides-t korábbi hazai irodalmak nem említették, a szerző által látott gyűjtések közt kettő olyan akad (Soproni-medence, Visegrádi-hegység) amely valószínűleg e taxonhoz sorolható.

Dolgozatom egyik fontos célja a figyelem felkeltése a magyar flóra e kevéssé ismert képviselőivel kapcsolatban. Valószínű, hogy fokozottabb odafigyeléssel újabb R. nemorosus lelőhelyek válnak ismertté hazánkban, sőt célzott kutatásokkal a kritikus taxonómiájú R. polyanthemos subsp. polyanthemoides helyzete is tisztábbá válhat. A kutatások ez esetben (is) nagyobb mennyiségű herbáriumi anyag begyűjtését és értékelését igényelik, ebben a munkában kérem a botanikus szakközönség segítségét.

Teljes szöveg: PDF (2 554 k)

 

Barina Z.

Kiegészítések a hazai Corydalis fajok ismeretéhez

FP 1(1): 68-75 (2003)

Összefoglaló

A Corydalis nemzetség két, Magyarországon ritkább fajának, a Corydalis intermedia-nak és C. pumila-nak ismeretéhez szolgálok néhány kiegészítéssel. A Corydalis intermedia-t a C. cava-tól megkülönbözteti a szártövi ép, apró murvalevél megléte, ép gumója, kisebb termete, kisebb és eltérő színű virága, rövid virág(termés)kocsányai, valamint leveleinek kisebb mérete és alakja. A Corydalis pumila a hasonló C. solida-tól virága színében és annak kisebb méretével, rövid és vaskos kocsányaival, kerekded levélszeleteivel és széles, lekerekített sallangú murváival különbözik.

Teljes szöveg: PDF (629 k)

 

Balogh L.

Fallopia nemzetség Reynoutria szekciója Magyarországon előforduló fajainak határozókulcsa

FP 1(1): 76-88 (2003)

Összefoglaló

E tanulmány a Magyarországon jelenleg előforduló Fallopia fajok (Reynoutria szekció) határozókulcsát adja. Tartalmazza a szülőfajok (F. japonica, F. sachalinensis) és hibridjük (F. × bohemica) exomorfológiai jellemzését, és röviden utal bizonyos taxonómiai és nevezéktani problémákra.

Teljes szöveg: PDF (7 647 k)

 

Király G.

Az Oxalis L. nemzetség magyarországi fajai

FP 1(1): 89-93 (2003)

Összefoglaló

In der Studie werden die Kenntnisse über die in Ungarn wildwachsenden Arten der Gattung Sauerklee (Oxalis L.) zusammengefasst um bei der Erkennung der kritischen Taxa im Laufe der Florenkartierung zu helfen. Neben einem Bestimmungsschlüssel werden weitere taxonomische, standorts- und verbreitungsbezügliche Anmerkungen gemacht.

Teljes szöveg: PDF (374 k)

 

Vidéki R. – Máté A.

Az óriás útifű (Plantago maxima Juss.)  Magyarországon

FP 1(1): 94-107 (2003)

Összefoglaló

Tanulmányunk célja volt, hogy felhívjuk a figyelmet Magyarország kontinentális sztyeppreliktumainak egyikére, az óriás útifűre (Plantago maxima Juss.), amelyről jelenleg is nagyon kevés információval rendelkezünk. Áttekintettük és összegeztük a fajra vonatkozó hazai ismereteket. Korábban jóval gyakoribb volt, jelenleg csak 3 állománya(!) ismert, amelyek az utóbbi évtizedben kerültek elő. Visszaszorulásának oka a termőhelyein folytatott intenzív réthasználat.

Teljes szöveg: PDF (4 579 k)

 

Bodonczi L.

A hamvas éger (Alnus incana [L.] Moench) elterjedése Vas megyében

FP 1(1): 108-117 (2003)

Összefoglaló

In der Studie werden die Vorkommen und die Habitatsverhältnisse von Alnus incana im Komitat Vas (Eisenburg) anhand Literaturangaben und der zwischen 1990 und 2003 durchgeführten systematischen Geländeerhebungen geklärt. Es ist zu behaupten, dass die Art in den Auen entlang der Raab zerstreut vorkommt (die meisten Angaben stammen von der oberen Strecke in der Nähe der Staatsgrenze). Daneben sind einige kleinere Populationen entlang der Pinka und Güns bekannt. Als Habitat dominieren die Weidenauen und ihre Abkömmlinge, ab und zu ist die Art auch in Erlenauen oder (sekundär) auf Dämmen zu finden.

Teljes szöveg: PDF (2 324 k)

 

Németh Cs.

A Carduus glaucus Baumg. új előfordulása a Vértesben

FP 1(1): 118-119 (2003)

Összefoglaló

A Carduus glaucus K-Alpi-Kárpáti flóraelem, Magyarországon glaciális reliktumfaj. Hazánkban Fago-Ornetum, Festuco pallenti-Brometum pannonici társulásokban, illetve sziklafalakon él, minden esetben dolomit alapkőzeten. 2001-ben a Carduus glaucus egy új populációja került elő az Ugró-völgyben, Csákberény mellett. A Vértesben ez a faj második előfordulása, az elsőt Boros Ádám fedezte fel a Fáni-völgyben. Állománya az Ugró-völgyi-lyuknál, 330-340 m tengerszint feletti magasságban, egy dolomit sziklafal keskeny párkányain él, Festuca pallens uralta gyepben. A populáció kis egyedszámú és a muflonok által veszélyeztetett.

Teljes szöveg: PDF (166 k)