Flora Pannonica II. évfolyam 1. szám (2004)

Király G. (szerk.): A Soproni-hegység edényes flórája. FP 2(1): 1-507 (2004)    Különszám

Teljes szöveg: PDF (64 418 k)


 

Tartalomjegyzék

 

PDF (2 104 k)

    Bevezető 5
Természetföldrajzi áttekintés (Király Gergely) 7
  Tájföldrajzi egységek, határok 7
  Geológia 10
  Éghajlat 11
  Vízrajz 11

 

Talajok 12
A Soproni-hegység vegetációja (Király Gergely – Szmorad Ferenc) 13
  Kutatási előzmények 13
  A vegetáció vázlata 13
A flórakutatás története (†Csapody IstvánKirály Gergely) 18
A Soproni-hegység növényföldrajzi viszonyai (Király Gergely – Szmorad Ferenc) 22
  Előzmények 22
  A Soproni-hegység növényföldrajzi helye a Nyugat-Dunántúlon 24
  Növényföldrajzi elemzések 27
  Összefoglaló következtetések 35
         

PDF (55 074 k)

    Térképek (Király Gergely – Szmorad Ferenc – Tímár Gábor) 37
         

PDF (8 947 k)

    A Soproni-hegység edényes flórájának enumerációja (Király Gergely – †Csapody István – Szmorad Ferenc – Tímár Gábor) 91
  Magyarázatok és segédletek 91
  A flóra számokban 94
  Enumeráció 95
    Harasztok 95
    Nyitvatermők 107
    Zárvatermők 111
      Kétszikűek 111
      Egyszikűek 390
  Névmutató  467
         

PDF (704 k)

    Idegennyelvű összefoglalók 475
Irodalom 497